CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Hoopdraer vir 2022 – Chantell Wiesner

Hoopdraer vir 2022 – Chantell Wiesner

Die Maatskaplikewerkersgilde in samewerking met Solidariteit Helpende Hand se Wil-om-te-help het die Hoopdraer-toekenning geskep om erkenning te gee aan Maatskaplike Werkers wat ‘n onblusbare passie vir hul werk het en ondanks moeilike omstandighede die fakkel van hoop in hulle gemeenskappe bly dra. Hierdie toekenning het behels dat die gemeenskap ‘n

Read More

Ouer word is ‘n gegewe…

Vandag kan die meeste mense verwag om 60 jaar en ouer te word.Die 60 jariges kan verwag om vir ongeveer nog 22 jaar te lewe.  Elke persoon verdien egter die geleentheid om ‘n lang en gesonde lewe te hê en gesond te verouder.Die Wêreld Gesondheid Organisasie (WGO 2020:3) definieer gesonde

Read More

Getting older is a given

Today, most people can expect to be 60 years and older. The 60-year olds can expect to live for about another 22 years. However, every person deserves the opportunity to live a long and healthy life. The World Health Organization (WHO 2020: 3) defines healthy ageing as the process by

Read More

Veerkragtigheid

Die 2022-skooljaar het  begin en menige ouer loop met bekommernis oor wat die jaar vir hulle en hul kinders inhou.Dit is ongelukkig ‘n realiteit dat die wêreld vol teëspoed, trauma, tragedie en erge stres is.Die kans dat jou kind dit gaan vryspring is minimaal. Daarom is dit elke ouer se

Read More

VVA Nuus | FCIA News: Welkom November 2021

STOELSAKKIES VIR GRAAD 1 Die dames van VVA Welkom se naaldwerk projek (SIYA TUNGA) het weer hierdie jaar vir 2022 se Graad 1 leerlinge stoelsakkies gemaak. Enige persoon wat ‘n bestelling wil plaas kan die takkantoor kontak by 057 352 7587

Read More