CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Administratiewe Beampte van die Jaar | Administrative Officer of the Year

Prestasietoekenning vir 2023 – Administratiewe beampte van die jaar – Karin Volschenk (VVA Harrismith)

Haar werk getuig van pligsgetrouheid en lojaliteit. Sy is altyd gewillig om `n taak uit te voer en is `n staatmaker in VVA Harrismith se kantoor. Haar betrokkenheid by VVA Harrismith se nasorgsentrum demonstreer dat sy veel meer as `n administratiewe beampte is en haar liefde vir kinders is besonders.

 

Achievement Award for 2023 – Administrative Officer of the Year – Karin Volschenk (FCIA Harrismith)

Her work reflects dedication and loyalty. She is always willing to perform a task and is a cornerstone in FCIA Harrismith’s office. Her involvement in FCIA Harrismith’s aftercare center demonstrates that she is much more than an administrative officer, and her love for children is exceptional.