CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Bottels Vol Omgee bring groot verligting in die Vrystaat | Bottles filled with Care bring great relief to the Free State.

English article below

Bottels Vol Omgee bring groot verligting in die Vrystaat 

Suid-Afrika het tans die hoogste werkloosheidsyfer in die wêreld wat beteken dat 1 uit 3 Suid-Afrikaners tans werkloos is. Dit is `n bekende feit dat werkloosheid, armoede en hongernood hand aan hand loop en dat dit `n geweldige uitdaging is om hongermae in 2022 te voed.

Oor etlike jare bedryf VVA sopkombuise en deel kospakkies uit om die probleem van armoede te trotseer, maar dit is nie meer in 2022 voldoende nie.  Ekstra insette en bronne moes gevind word – daarom die projek – Bottels vol Omgee.

VVA takke en weldoeners van 23 dorpe in die Vrystaat het ingespring en leë koffiebottels  bymekaar gemaak, gewas en gevul  met rys, `n droë sopmengsel, lensies, `n vleisblokkie en `n pakkie soppoeier. Die waarde van so `n gevulde koffiebottel  lê daarin  dat dit 4 persone van `n gebalanseerde maal  kon voorsien.

Die projek het in Bloemfontein  by Woodland Hills Gemeenskapskerk, onder leiding van Rowen Smith begin en uitgekring na besighede, kerke, skole, gemeenskappe en privaat persone regoor die Vrystaat en Suid-Afrika. Met `n reuse poging is meer as 12 000 plus gevulde bottels bymekaar gemaak  Hierdie bottels is gedurende Julie maand uitgedeel op straathoeke, mense in tydelike skuilings en behoeftige gemeenskappe regoor die Vrystaat.

Die wonderlike uitkoms van die projek is dat VVA  en sy  weldoeners meer as 48 000 mense in die Vrystaat van `n gebalanseerde maal gedurende Julie maand kon voorsien.

VVA wil al  die weldoeners wat navore getree het en VVA diensvertakkinge regoor die Vrystaat bedank vir hulle onvoorwaardelike gee van koffiebottels, bestanddele, tyd en energie  om die projek moontlik te maak.

 

Bottles filled with Care bring great relief to the Free State.

South Africa currently has the highest unemployment rate in the world, which means that one in every three South Africans is unemployed. It is a well-known reality that unemployment, poverty, and hunger all go hand in hand, and that feeding hungry people in 2022 will be an enormous task.

To address poverty, FCIA has conducted soup kitchens and distributed food boxes for several years, but these efforts will no longer be enough in 2022. Extra ideas and sources had to be identified, which led to the creation of the project, Bottles Filled with Care.

FCIA branches and benefactors from 23 Free State towns jumped in to collect old coffee bottles, wash them, and fill them with rice, a dry soup mix, lentils, a meat cube, and a packet of soup powder. The value of such a filled coffee bottle is that it can offer a balanced meal for four people.

Rowen Smith spearheaded the project, which began in Bloemfontein at Woodland Hills Community Church and has since spread to businesses, churches, schools, communities, and private individuals throughout the Free State and South Africa. Over 12,000 filled bottles were collected with great effort. Throughout the Free State, these bottles were distributed on street corners, to those in temporary shelters, and needy communities during July.

 The project’s amazing result was that FCIA and its donors could offer a nutritious meal to over 48,000 persons in the Free State during July.

FCIA would like to thank all the contributors who came forward, as well as FCIA service branches around the Free State, for their kind donation of coffee bottles, ingredients, time, and energy to make the initiative a reality.