CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Bloemfontein

VVA provinsiale kantoor se projek – Bottels Vol Omgee | FCIA provincial office project – Bottles filled with Care

VVA takke en weldoeners van 23 dorpe in die Vrystaat het ingespring en leë koffiebottels  bymekaar gemaak, gewas en gevul  met rys, `n droë sopmengsel, lensies, `n vleisblokkie en `n pakkie soppoeier. Die wonderlike uitkoms van die projek was dat VVA Hoofkantoor, takke en weldoeners oor die Vrystaat meer as

Read More

Nuusbrokkies/News Snippets: VVA/FCIA Parys, Bloemfontein, Dealesville, Fouriesburg, Edenburg & Smithfield 

VVA / FCIA PARYS Groot opgewondenheid het geheers toe VVA Parys genooi is om saam met @HOG Bloemfontein (Harley Owners group)🏍 te kuier by Parys se vliegveld.✈ Tydens die geleentheid het die “bikers” ‘n tjek van R5 000💰 aan VVA Parys oorhandig. Baie dankie aan HOG Bloemfontein vir jul bydrae en dat

Read More

Bottels Vol Omgee bring groot verligting in die Vrystaat | Bottles filled with Care bring great relief to the Free State.

English article below Bottels Vol Omgee bring groot verligting in die Vrystaat  Suid-Afrika het tans die hoogste werkloosheidsyfer in die wêreld wat beteken dat 1 uit 3 Suid-Afrikaners tans werkloos is. Dit is `n bekende feit dat werkloosheid, armoede en hongernood hand aan hand loop en dat dit `n geweldige

Read More

Hoopdraer vir 2022 – Chantell Wiesner

Die Maatskaplikewerkersgilde in samewerking met Solidariteit Helpende Hand se Wil-om-te-help het die Hoopdraer-toekenning geskep om erkenning te gee aan Maatskaplike Werkers wat ‘n onblusbare passie vir hul werk het en ondanks moeilike omstandighede die fakkel van hoop in hulle gemeenskappe bly dra. Hierdie toekenning het behels dat die gemeenskap ‘n

Read More

Ouer word is ‘n gegewe…

Vandag kan die meeste mense verwag om 60 jaar en ouer te word.Die 60 jariges kan verwag om vir ongeveer nog 22 jaar te lewe.  Elke persoon verdien egter die geleentheid om ‘n lang en gesonde lewe te hê en gesond te verouder.Die Wêreld Gesondheid Organisasie (WGO 2020:3) definieer gesonde

Read More

Getting older is a given

Today, most people can expect to be 60 years and older. The 60-year olds can expect to live for about another 22 years. However, every person deserves the opportunity to live a long and healthy life. The World Health Organization (WHO 2020: 3) defines healthy ageing as the process by

Read More

Veerkragtigheid

Die 2022-skooljaar het  begin en menige ouer loop met bekommernis oor wat die jaar vir hulle en hul kinders inhou.Dit is ongelukkig ‘n realiteit dat die wêreld vol teëspoed, trauma, tragedie en erge stres is.Die kans dat jou kind dit gaan vryspring is minimaal. Daarom is dit elke ouer se

Read More

12