CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Digitale gelykheid vir alle ouderdomme

Ons almal besef hoe belangrik gereelde kommunikasie met geliefdes is.  En as gevolg van die pandemie het ons al hoe meer gebruik maak van digitale platforms om hierdie kommunikasie te laat gebeur.

Die tema van die Verenigde Nasies se internasionale dag van ouer persone 2021 “Digitale gelykheid vir alle ouderdomme” voorspel die behoefte aan toegang tot en betekenisvolle deelname aan die digitale wêreld deur ouer persone.Die vierde industriële revolusie wat gekenmerk word deur vinnige digitale innovasie, gekenmerk deur eksponensiële groei, het alle sektore van die samelewing getransformeer, insluitend hoe ons leef, werk en met mekaar omgaan.

Onlangse verslae deur die Internasionale Telekommunikasie-Unie (ITU) dui aan dat vroue en ouer persone in groter mate digitale ongelykheid ervaar as ander groepe in die samelewing; óf hulle het nie toegang tot tegnologieë nie, of baat dikwels nie ten volle by die geleenthede wat tegnologiese vooruitgang bied nie.

Terwyl pogings om meer mense te verbind tans aan die gang is, het nuwe risiko’s duidelik geword byvoorbeeld, kubermisdade en verkeerde inligting bedreig die menseregte, privaatheid en veiligheid van ouer mense. Die vinnige aanvaarding van digitale tegnologie het beleid en bestuur op nasionale, streeks- en globale vlak oortref.  Daar moet egter gepoog word  om hierdie uitdagings die hoof te bied deur konkrete aksies om die beste van hierdie tegnologieë te benut en hul risiko’s te verminder.

Die doelstelling vir digitale gelykheid aan alle persone in 2021 is die volgende:

  • Om digitale beskikbaarheid, konnektiwiteit, ontwerp, bekostigbaarheid, kapasiteitsbou, infrastruktuur en innovasie op die gebied van openbare en private belange aan te spreek.
  • Om bewustheid te skep rondom die belangrikheid van digitale insluiting van ouer persone, terwyl die aanpak van stereotipes, vooroordeel en diskriminasie wat verband hou met digitalisering, met inagneming van sosio -kulturele norme en die reg op outonomie.
  • Om beleid uit te lig om digitale tegnologieë te benut.
  • Om privaatheid en veiligheid van ouer persone in die digitale wêreld te verseker.
  • Om ‘n menseregtebenadering vir ‘n samelewing vir alle ouderdomme te bevorder, met inagneming van bestaande/nie-bestaande regsinstrumente op die gebied van digitalisering.

Vrystaat-Versorging in Aksie het hierdie geleentheid aangegryp om ouer persone wat ‘n diens ontvang gemaklik toegang tot digitale platforms te laat kry. Daar is tydens die pandemie daarop gefokus om ouer persone in fasiliteite deurgaans kontak te laat maak met geliefdes.  Hulle is nie net gehelp om  telefoniese kontak te hê nie maar ook gesig tyd deur middel van verskeie digitale platforms soos video oproepe en Zoom of Skype sessies met kinders. Dit het die ouer persoon blootgestel aan ‘n nuwe wêreld van digitale tegnologie maar tog ook die geleentheid gebied om ‘n paar nuwe vaardighede aan te leer. Dit het nie net kommunikasie met geliefdes verseker nie, maar ‘n positiewe impak op die emosionele welsyn van ons inwoners gehad.