CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Bethlehem

Bethlehem

Bethlehem

Dienste:
Maatskaplikewerk dienste
Sonskyn Dienssentrum
Sonskyn Residensiële Eenhede
Thusong Dagsorgsentrum

Tel: 058 303 5319
Faks: 058 303 5319
E-pos: vvabethlehem@isat.co.za

Address:

Uniestraat 42