CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Parys

Parys

Parys

Dienste:
Maatskaplikewerk Dienste
Blikoortjies Kleuterskool
Danie Fourie Residensiële Eenhede
Hanlu Residensiële Eenhede
Pleeghuis

Tel: 056 811 2971
Faks: 086 299 2014
E-pos: vvaparys@telkomsa.net

Address:

Buitenstraat 18