CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Maatskaplike Werker van die Jaar | Social Worker of the Year

Prestasietoekenning – Maatskaplike Werker van die Jaar (Gerda Botha Wisseltrofee)

 JOLINE DELPORT – VVA WELKOM

Joline slaag daarin om in `n baie bedrywige kantoor met `n gemiddelde gevallelading van 190 effektiewe dienste aan al haar kliënte te lewer. Sy is gedrewe en goed georganiseerd. Sy het haar opleiding aan die Wellington Hugenote Kollege in 1979 voltooi. Vroeg in haar loopbaan (1996)  is sy aangewys as die Maatskaplike Werker van die Jaar. Sy begin in 2008  as Maatskaplike Werker by VVA Welkom te werk. Sy loop die ekstra myl en het jong maatskaplike werkers in die praktyk ondersteun, asook studente en hulpwerkers  begelei.

 

Achievement Award – Social Worker of the Year (Gerda Botha Trophy)

JOLINE DELPORT – FCIA WELKOM

Joline successfully manages a very busy office, providing an average of 190 effective services to all her clients. She is dedicated and well-organised. She completed her training at the Wellington Huguenot College in 1979. Early in her career (1996), she was designated as the Social Worker of the Year. She began working as a Social Worker at FCIA Welkom in 2008. She goes the extra mile and has supported young social workers in practice, as well as mentoring students and assistant workers.