CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Noodtoestand in Parys

Die ongelooflike omgee van mense wat hande gevat het met  VVA Parys, na die dorp vanaf Vrydagoggend, 1 Julie 2022 sonder waarskuwing, in algehele donkerte en sonder ‘n druppel  water in die krane gelaat is, kan nie na waarde geskat word nie.

Sondagoggend, 3 Julie het van die personeel en 2 vrywilligers ingespring en sop voorberei. In samewerking met die Rotary klub en We Care, is daar op die besondere dag +- 250 liter sop, 150 brode en 5000 liter water gereël en versprei. Met die hulp van die gemeenskap is adresse deur gegee van bejaardes in Parys, wat reeds na 2 dae se nood oor geen water, gaar kos of selfoonopvangs beskik het nie.  Bekommerde familielede in  ander dorpe en in die buiteland, wat glad nie kontak kon maak met hul ouers nie, het die VVA gekontak en na tuisbesoeke, kon VVA hul gerusstel en sorg dat die mense oor die nodige water, kos en noodsaaklikhede beskik.

Die krisis het voortgeduur en boere, gemeenskapslede en  besigheidseienaars, het kos, bestanddele en water aangery.  Die “weduwee se kruik” het nooit leeggeloop nie.

So is `n verdere 500 liter sop, pap en wors, bredies, macaroni  en kaas  by kilogramme afgelewer. Intussen het VVA ook die voedingskema uit die VVA kombuis behartig waar daagliks, sowat 120 koppies sop met brood aan mense op straat uitgedeel is.

Parys se noodtoestand is nog lank nie verby. Met die genade van Bo en Parys se gemeenskap sal die VVA Parys aanhou streef om ‘n kwaliteit, volhoubare welsynsdiens en versorging van mense in nood na te streef.