CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Nuusbrokkies/News Snippets: VVA/FCIA Parys, Bloemfontein, Dealesville, Fouriesburg, Edenburg & Smithfield 

VVA / FCIA PARYS

Groot opgewondenheid het geheers toe VVA Parys genooi is om saam met @HOG Bloemfontein (Harley Owners group)🏍 te kuier by Parys se vliegveld.✈ Tydens die geleentheid het die “bikers” ‘n tjek van R5 000💰 aan VVA Parys oorhandig. Baie dankie aan HOG Bloemfontein vir jul bydrae en dat julle ons hande vat om die nood te verlig.

Great excitement reigned when FCIA Parys was invited to visit with @HOG Bloemfontein (Harley Owners group)🏍 at Parys’ airport.✈ During the event the “bikers” presented a cheque of R5 000💰 to VVA Parys. Many thanks to HOG Bloemfontein for your contribution and for taking our hands to alleviate the need.

 

VVA  / FCIA BLOEMFONTEIN

Tydens ‘n eeufees gedenkdiens het VVA Hoofbestuur erkenning gegee aan Rusoord as die oudste fasiliteit vir ouer persone in die Vrystaat. ‘n Kranslegging het plaasgevind om hulde te bring aan vrouens wat tydens die Anglo-Boere oorlog ‘n omgee diens aan ouer persone gelewer het.

During a centenary commemorative service, FCIA Executive Board recognized Rusoord as the oldest facility for older persons in the Free State. A wreath-laying took place to pay tribute to women who provided a caring service to older persons during the Anglo-Boer war.

 

VVA / FCIA DEALESVILLE

Heerlike Erfenisdag by VVA Vredeshof. #Braai#dans#kuier.

FCIA celebrated a wonderful Heritage Day at FCIA Vredeshof. #braai #dance #fun.

 

VVA  / FCIA BLOEMFONTEIN

Natalie en haar hond Roo van New Beginnings Animal Shelter het by Rooikappie Pre Primêre Skool gaan kuier. Die leerders het honde- en katkos, komberse, ou klere en speelgoed vir die skuiling ingesamel. New Beginnings het die personeel en die kinders met ‘n paar soetighede bederf. Natalie besoek skole om die leerders oor troeteldierversorging op te voed. Troeteldiere het net kos, water, skuiling en liefde nodig. Dit was ‘n leersame en vreugdevolle oggend. Roo is sonder voorpote gebore en is in 2018 deur New Beginnings uit ‘n landelike gebied gered.

   

Natalie and her dog Roo from New Beginnings Animal Shelter paid a visit to Rooikappie Pre Primary School. The learners collected some dog and cat food, blankets, old clothing and toys for the shelter. The shelter spoiled the staff and the kids with some sweet treats. Natalie visits schools to educate the learners about pet care. Pets only needs food, water, shelter and love.  This was an educational and joyful morning. Roo was born without front legs and was rescued in 2018 by New Beginnings from a rural area.

 

VVA / FCIA FOURIESBURG

VVA Fouriesburg het ‘n Lente-Tee aangebied vir hul gemeenskap. Pryse is uitgedeel vir die dames met die oorspronklikste hooftooisels. Wat ‘n vrolike suksesvolle dag!

VVA Fouriesburg hosted a Spring Tea for their community. Prizes were awarded for the ladies with the most original headdresses. What a happy and successful day!

 

VVA / FCIA SMITHFIELD

VVA Smithfield het hul jaarafsluiting gehou met ‘n Safari ete. Die ete is begin by Nick’s Place waar hulle bederf is met ‘n vrugtedrankie en versnapperings. Daarna is hulle na die rolbalklub waar Chris Torode hulle met ‘n heerlike voorgereg bederf het.

Vir middagete is hulle na Buckley’s waar Martin hulle bederf het met heerlike hoender as hoofgereg. Hul jaarafsluiting vergadering is ook hier gehou en Ella Dirks, hul voorsitter het die dames bedank vir hul harde werk deur die jaar. Elke dame is bederf met ‘n heerlike tuisgemaakte Roosstroop en ‘n bottel tuis gemaakte badsout.

Die middag is afgesluit by Flip se Krip, waar Koos hulle met ‘n heerlike peppermint tert en koffie bederf het.

Ons het die volgende restaurante besoek:

Nick’s Place, Smithfield
Buckley’s Smithfield Buckley’s
Flip Se Krip
Lizette Scholtz
The Greens Pub & Restaurant
Chris Torode

 

 

FCIA Smithfield held their year-end with a Safari luncheon. The meal started at Nick’s Place where they were treated to a fruit drink and snacks. Afterwards they went to the bowling club where Chris Torode treated them to a delicious appetizer.

For lunch they went to Buckley’s where Martin treated them to delicious chicken as a main course. Their year-end meeting was also held here and Ella Dirks, their chairman, thanked the ladies for their hard work throughout the year. Each lady was treated to a delicious homemade rose syrup and a bottle of homemade bath salts.

The afternoon ended at Flip’s Krip, where Koos treated them to a delicious peppermint tart and coffee.

We visited the following restaurants:

Nick’s Place, Smithfield
Buckley’s Smithfield Buckley’s
Flip’s Crib
Lizette Scholtz
The Greens Pub & Restaurant
Chris Torode

 

VVA / FCIA EDENBURG

VVA Edenburg het ‘n uitstappie na die Navil Hill Planetarium in Bloemfontein gereël vir hul dorp se bejaardes.

By die Planetarium is daar met verwondering na die hemelruim gekyk terwyl alles van die sterre en planete aan hulle vertel is.

So raak ons weer opnuut bewus van die wonderlike, onbeskryflike skepping deur ‘n Magtige Hand.

Na die leersame besoek aan die planetarium is daar ‘n gesellige middagete geniet by Greenside Kwekery se restaurant.

Wat ʼn wonderlike, ontspanne dag!

FCIA Edenburg organized a trip to the Navil Hill Planetarium in Bloemfontein for their town’s elderly.

At the Planetarium, they looked at the sky with wonder while they were told everything about the stars and planets.

Thus we become aware anew of the wonderful, indescribable creation by a Mighty Hand.

After the educational visit to the planetarium, a convivial lunch was enjoyed at Greenside Nursery’s restaurant.

What a wonderful, relaxing day!