CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Nuusbrokkies / News Snippets: VVA/FCIA Kroonstad, Brandfort, Zastron, Wepener, Harrismith

VVA / FCIA KROONSTAD

As deel van Maatskaplike Werkerdag het VVA Kroonstad se personeel hul dankbaarheid teenoor dié tak se maatskaplike werker betoon deur haar te bederf en gewaardeerd te laat voel vir haar ywer en harde werk asook die verskil wat sy in die gemeenskap maak.

Van links / From left Fransie Pretorius (admin), middel / middle Louise Wierenga (maatskaplike werker / social worker), regs / right Patricia Daile (maatskaplike hulpwerker / social work assistant).

As part of Social Worker Day, FCIA Kroonstad’s staff showed their gratitude towards the branch’s social worker by spoiling her and making her feel appreciated for her dedication and hard work, as well as the difference she makes in the community.

 

VVA / FCIA BRANDFORT

VVA Brandfort tak het ‘n donasie boks by OK in Brandfort se ingang. Enige donasie is welkom en word opreg waardeer.
Al ons inligting is op die boks. U kan ook by VVA Brandfort se kantoor by Kerkstraat 8 u donasies afgee of ons kontak by 051 821 1019. Baie dankie aan OK Brandfort wat ons die geleentheid gun om ons donasie boks in hulle winkel te laat staan.

FCIA Brandfort branch has a donation box at the entrance of OK in Brandfort. Any donation is welcome and sincerely appreciated. All our information is on the box. You can also drop off your donations at FCIA Brandfort’s office at 8 Kerk Street or contact us at 051 821 1019. Many thanks to OK Brandfort for giving us the opportunity to place our donation box in their store.

VVA / FCIA WEPENER

VVA Wepener het die fraaiste beertjies gebrei vir kinders wat getraumatiseerd en mishandel is.

FCIA Wepener has knitted the most beautiful teddy bears for children who are traumatized and abused.

 

VVA / FCIA ZASTRON

Vrystaat Versorging-in-Aksie Zastron het ‘n 3-dag veldtog by drie Laerskole aangebied in samewerking met die SAPD, die plaaslike kliniek en die Slagofferbemagtigingsentrum. Die doel van die veldtog was om graad 5 tot 7 leerders bewus te maak van liggaamsveiligheid en wat om te doen as hulle verkrag word of ‘n vriend vertel dat hulle verkrag is.

Fluitjies is ook aan meisies uitgedeel om as ‘n noodsein te gebruik in geval van ‘n noodgeval. Vir die kinders wat aan die vasvra deelgeneem het, het die polisie ‘n pakkie met ‘n teddiebeer, doekies en onderklere gegee.

Die veldtog was deel van die Sorg-, Voorkomings- en Vroeë-intervensiediens aan Jong Ouers en Kinders wat deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling befonds word. 1119 leerders is bereik.

Wees ‘n fluitjieblaser oor statutêre verkragting!

 

Free State Care in Action Zastron presented a 3 day campaign at three Primary Schools in collaboration with the SAPD, the local clinic and the Victim Empowerment Centre. The goal of the campaign was to educate grade 5 to 7 learners about body safety and what to do if they are raped or a friend discloses that they were raped.

Whistles were also handed to girls to use as a distress signal in case of emergency.
For the children that participated in the quizz the Police gave a parcel with a teddy bear, wipes and underware.

The campaign was part of the Care, Prevention and Early intervention Service to Young Parents and Children that are funded by the Department of Social Development.
1119 learners were reached.

Be a whistleblower on statutory rape!

 

VVA / FCIA HARRISMITH

VVA Harrismith het waardering aan hul maatskaplike werkers getoon deur hul te bederf met ‘n “survival kit” op Wêreld Maatskaplike Werk Dag.

FCIA Harrismith showed appreciation to their social workers by spoiling them with a “survival kit” on World Social Work Day.