CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Ouer word is ‘n gegewe…

Vandag kan die meeste mense verwag om 60 jaar en ouer te word.Die 60 jariges kan verwag om vir ongeveer nog 22 jaar te lewe.  Elke persoon verdien egter die geleentheid om ‘n lang en gesonde lewe te hê en gesond te verouder.Die Wêreld Gesondheid Organisasie (WGO 2020:3) definieer gesonde veroudering as die proses waardeur ‘n persoon sy/haar vermoë om funksioneel te bly onderhou en ontwikkeling.Funksionaliteit word beskryf as die persoon se vermoë om in hul basiese behoeftes te voorsien, te leer, te groei en besluite te neem.Verder behels dit om mobiel te wees, om verhoudinge te bou en onderhou en om ‘n bydrae tot die samelewing te maak.

Gesonde veroudering kan deur almal ervaar word.Om gesond te verouder beteken nie dat die persoon sonder siekte of inperking moet leef nie.  Heelwat ouer persone ervaar een of meer gesondheidstoestand wat, as gevolg van goeie kontrole, nie hul welstand negatief beïnvloed nie.

Om gesonde veroudering aan te moedig en die lewens gehalte van ouer persone te verbeter, is dit nodig dat gesinne en gemeenskappe anders moet dink oor ouderdom en ouer word.Die WGO het in 2020 die dekade van gesonde veroudering (2020-2030) afgekondig. Daar word veral daarop gefokus om verandering te bring ten opsigte van hoe ons dink, voel en optree teenoor ouderdom en ouer word.  Daar moet verseker word dat gemeenskappe sensitief is vir die behoeftes van ouer persone.Organisasies moet dienste aan ouer persone lewer wat persoon-gesentreerd is, hetsy dit primêre gesondheidsorg of langtermyn versorging is.

Vrystaat-Versorging in Aksie implementeer daarom programme om ouer persone in staat te stel om so lank as moontlik hul funksionele onafhanklikheid te behou.Hierdie programme fokus op die bemagtiging van ouer persone ten opsigte van gesonde veroudering, asook om gemeenskappe bewus te maak van die behoeftes van ouer persone.Alle inrigtingversorging vind plaas op ‘n persoon-gerigte grondslag, waar die individuele maatskaplike, kulturele en fisiese behoeftes van die persoon saam gevat word in ‘nholistiesesorgplan.

Goeie gesondheid sit jare by lewe!