CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Residensiële Fasiliteit van die Jaar | Residential Facility of the Year

Prestasietoekenning vir 2023 – Residensiële Fasiliteit  van die Jaar (Anneke Bezuidenhout Wisseltrofee) – Vrystaat Bejaardesorgsentrum (Mooihawe)

Die dienslewering wat hierdie fasiliteit lewer is so hoog aangeskryf dat daar bykans `n 100% besetting is.  Inwoners verlaat selde die fasiliteit en skuif slegs tussen opsies van dienste rond, aangesien daar in alle behoeftes voorsien word. Die sukses van hierdie diens kan toegeskryf word aan `n betrokke en vaardige beheerraad, `n strategiese bestuurder met die vermoë om `n toegewyde en kreatiewe personeelkorps te lei tot sukses.

 

Achievement Award for 2023 – Residential Facility of the Year (Anneke Bezuidenhout Floating trophy) – Free State Elderly Care Center (Mooihawe)

The service provided by this facility is so great that there is almost 100% occupancy. Residents rarely leave the facility and only move between options of services as all needs are met. The success of this service can be attributed to an involved and skilled management board, a strategic manager with the ability to lead a dedicated and creative staff to success.