CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Erkenning aan VVA administratiewe beamptes

Op 1 September 2021, is erkenning gegee aan administratiewe beamptes van die VVA takke.