CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Veerkragtigheid

Die 2022-skooljaar het  begin en menige ouer loop met bekommernis oor wat die jaar vir hulle en hul kinders inhou.Dit is ongelukkig ‘n realiteit dat die wêreld vol teëspoed, trauma, tragedie en erge stres is.Die kans dat jou kind dit gaan vryspring is minimaal. Daarom is dit elke ouer se verantwoordelikheid om seker te maak dat sy/haar kind sal weet hoe om hierdie slegte oomblikke die hoof te bied.

Mens hoor dikwels die term “veerkragtigheid” – dit is die vermoë  om jou ewewig te herwin of “terug te spring” nadat iets sleg of traumaties met jou gebeur het.  Veerkragtigheid is ‘n aangeleerde vermoë; een wat opgebou kan word.  ‘n Mens staan dikwels verstom as jy sien hoe sommige mense aanhoudende terugslae beleef, maar telkens opstaan en  voortgaan – hierdie mense het die kuns van veerkragtigheid bemeester.

Die ontwikkeling van ‘n veerkragtige persoonlikheid by kinders en tieners is deel van hul  emosionele en sosiale ontwikkeling om op ‘n gesonde manier by die omgewing aan te pas.  Kinders moet leer om in moeilike omstandighede op die positiewe te fokus.

Hier is wenke om kinders se veerkragtigheid op te bou:

  • Kinders moet in hulle eie vermoëns glo – vestig ‘n goeie selfbeeld en eie waarde.
  • Ouers moet kinders toelaat om besluite te neem, maar bied ondersteuning as sake nie volgens plan verloop nie (ouers moet die voorbeeld stel en veerkragtigheid uitleef).Waak teen oorbeskerming en om sake uit hul hande te neem.
  • Kinders moet binne die veiligheid en ondersteuning van die ouerhuis optree en besluite neem.  ‘n Gesonde ouer-kind-verhouding vorm die hoeksteen vir vestiging van veerkragtigheid by die kind.
  • Kinders mag foute maak – moet dit nie veroordeel nie.Motiveer jou kind om op te staan en weer te probeer.
  • Moenie jou kind se verantwoordelikhede dra nie.
  • Vir elke probleem is daar ‘n oplossing, dikwels meer as een – begelei jou kind om oplossings te vind.