CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Versorgingsopsies vir ouer mense

Soos wat mense ouer word voorweeg hulle dit dikwels om hulself iewers anders te vestig.  Daar is hoofsaaklik drie opsies beskikbaar vir ouer persone om te oorweeg wanneer hulle versorgingsopsies oorweeg.

Onafhanklike verblyf

Indien die ouer persoon fisies en geestelik instaat is om onafhanklik te woon maar graag kameraadskap met ander persone van hul portuur wil ervaar, kan onafhanklike verbly oorweeg word.

Alvorens hierdie opsies oorweeg word moet daar egter die volgende bepaal word:

  • Is die persoon steeds in goeie gesondheid?
  • Kan die persoon haar/sy eie medikasie beheer?
  • Sal die persoon dit geniet om in ‘n gemeenskap saam met ander ouer persone te woon?
  • Het die persoon ‘n behoefte aan meer sekuriteit?
  • Kan hierdie vorm van behuising bekostig word?

Vrystaat-versorging in Aksie het 17 onafhanklike wooneenhede wat versprei is oor die Vrystaat.  Hierdie fasiliteite bied aan ouer persone die geleentheid om onafhanklik te woon maar steeds toegang te hê tot ‘n verskeidenheid van dienste en aktiwiteite.

Ondersteunende verblyf

Hierdie is ‘n goeie opsie om te oorweeg vir ouer persone wat dit al moeiliker vind om hul daaglikse lewens aktiwiteite te behartig.  Inwoners van ondersteunede verblyf eenhede kan steeds ‘n onafhanklike lewe leef maar sal ondersteuning ontvang met hul daaglikse lewens aktiwiteite bv, skoonmaakdienste, tuindienste, wasgoeddiens en etes. Ondersteunende verblyf skakel nou met ‘n dienssentrum wat verseker dat die inwoner toegang tot aktiwiteite en sosialiserings geleenthede het. Vrystaat-versorging in Aksie poog om ouer persone in staat te stel om so lank as moontlik onafhanklik te funksioneer.  Fasiliteite bied daarom aan ouer persone die geleentheid om keuses te maak rondom die vlak van versorging wat hulle wil ontvang.

Langtermyn Versorging

Langtermyn versorging is ‘n realiteit vir ouer persone en dikwels onafwendbaar. Soos wat die ouer persoon meer broos en weerloos raak, kan daar oorweeg word om lantermyn versorging te ontvang.  Vrystaat-versorging in Aksie beskik oor 14 fasiliteite wat in staat is om ‘n diens te lewer aan die verswakte ouer persoon.  Daar word gepoog om deurgaans volle sorg te lewer in ‘n huislike omgewing en deur steeds die ouer persoon ‘n sinvolle lewe te bied.