CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

VVA verlies

Elria Wessels

Vrystaat- versorging in Aksie het die afgelope maand met groot leedwese kennis geneem van die skielike afsterwe van Elria Wessels (72). Sy was ‘n wel bekende Anglo-Boere-oorlog navorser en het vanaf 1979 as Senior Geesteswetenskaplike Navorser by die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke gewerk. Na 26 jaar diens by die monument tree Elria Wessels af waar sy deur die jare diep spore getrap het. Sy speel onder andere ‘n leidende rol in die eeufeesviering van die Anglo-Boere-oorlog en uit haar pen verskyn verskeie boeke oor die oorlog. Sy verewig haar naam in die anale van VVA met die pulikasie, UIT DIE NOOD VAN ‘N VOLK GEBORE, wat tydens die organisasie se eeufees in 2008, die lig sien. Die boek gee op treffende wyse ‘n terugblik op die organisasie se roemryke geskiedenis en dien steeds vandag vir oud en jonk as inspirasie. Eksemplare van die boek is beskikbaar by Vrystaat- versorging in Aksie se provinsiale kantoor. Vir enige navrae kontak Elmari by 051 444 6143.

 

Carike

‘n Skielike doodstyding bring altyd ontnugtering en stomheid.  Dit kan mos net nie waar wees nie!  Soos ook nou met Carike se heengaan.  Ons verstaan daar niks van nie.

Op hierdie soort lewensvrae is daar geen kort en verklaarbare antwoorde nie.  Ons weet slegs dat ons brose lewe in God se Hand is.

By VVA Hoofbestuur onthou ons vir Carike as iemand vir wie jy enigiets kon vra, sy het só graag gehelp en ons het altyd vinnige terugvoer gekry en ook altyd méér as wat jy gevra het.  Sy was ‘n regte raakvatter.  Altyd professioneel en vriendelik.  Trots op haar werk.  En baie toegewyd aan die organisasie.  Sy het haarself opgewerk van admin beampte tot maatskaplike werker – ons het soveel respek vir dit wat sy bereik het.  Ons het haar sien “groot word”.

Ons bid dat ons Hemelse Vader die familie, vriende en kollegas in hierdie tyd in Sy liefdevolle arms sal toevou en dat julle troos, liefde en vrede sal vind in die wete dat “die God wat selfs Sy mossies voed, nie Sy kinders sal verwaarloos nie” (Matthew Henry).

“U troue liefde is meer werd as die lewe” Ps 63:4

Vrystaat-versorging in Aksie Hoofbestuur