CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

VVA nuwe bestuursmodel

“There is no magic to achievements. It’s really about hard work, choices and persistance.” – Michelle Obama

Op 1 Junie 2020 het Vrystaat-Versorging in Aksie ‘n nuwe bestuursmodel van deelnemende bestuur aanvaar. Die gesag van die organisasie is afgewentel na drie (3) bestuurders wat verantwoordelikheid sou neem vir besluitneming en bestuur van die onderskeie afdelings, naamlik, finansies, bejaardesorg en vakkundige dienste.

Melanie Kramer, Direkteur Bejaardesorg

Ria Malan, Direkteur Maatskaplike Dienste

Tharina Vermeulen, Direkteur Finansies

Aangesien hierdie ‘n totale nuwe werkswyse sou wees, is daar ‘n proefperiode aan gekoppel ten einde seker te wees dat die organisasie steeds op ge-oliede wiele sal loop, ten spyte van drastiese veranderinge.

‘n Jaar later kyk ons terug met groot dankbaarheid vir alles wat gedoen is en dienslewering wat steeds op die hoogste vlak kon voortgaan, ten spyte van ‘n wêreldwye pandemie. Die toewyding en lojale diens van die bestuurders was opmerklik en het meegewerk tot die sukses wat bereik is.

Vrystaat-Versorging in Aksie is oortuig dat die model van deelnemende bestuur tot voordeel van die organisasie is en aanvaar dit dus as die bestuursmodel vir die toekoms. In die lig hiervan sal die bestuurders voortaan as direkteure optree, met volle gesag in hulle onderskeie afdelings: Tharina Vermeulen, Direkteur Finansies; Melanie Kramer, Direkteur Bejaardesorg; Ria Malan, Direkteur Maatskaplike Dienste. Daar word vertrou dat alle dienste die nodige samewerking en ondersteuning aan die direkteure sal verleen en hulle hande sal sterk maak in die uitvoering van die belangrike taak.

Die organisasie is bevoorreg om in hierdie bekwame hande te wees en sien met verwagting uit na die pad vorentoe.