CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

VVA provinsiale kantoor se projek – Bottels Vol Omgee | FCIA provincial office project – Bottles filled with Care

VVA takke en weldoeners van 23 dorpe in die Vrystaat het ingespring en leë koffiebottels  bymekaar gemaak, gewas en gevul  met rys, `n droë sopmengsel, lensies, `n vleisblokkie en `n pakkie soppoeier.

Die wonderlike uitkoms van die projek was dat VVA Hoofkantoor, takke en weldoeners oor die Vrystaat meer as 48 000 mense in die Vrystaat van `n gebalanseerde maal gedurende Julie maand kon voorsien.

Twee takke, naamlik VVA Welkom en VVA Bloemfontein het uitgestaan en  baie tyd en energie in die projek belê en is vir die reuse poging beloon.

____________

FCIA branches and benefactors from 23 towns in the Free State jumped in and collected empty coffee bottles, washed them and filled them with rice, a dry soup mix, lentils, a cube of meat and a packet of soup powder.

The wonderful outcome of the project was that FCIA Head Office, branches and benefactors across the Free State were able to provide more than 48,000 people in the Free State with a balanced meal during the month of July.

Two branches, namely FCIA Welkom and FCIA Bloemfontein stood out and invested a lot of time and energy in the project and were rewarded for the reuse effort.