CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Archive for July, 2021

VVA nuwe bestuursmodel

“There is no magic to achievements. It’s really about hard work, choices and persistance.” – Michelle Obama Op 1 Junie 2020 het Vrystaat-Versorging in Aksie ‘n nuwe bestuursmodel van deelnemende bestuur aanvaar. Die gesag van die organisasie is afgewentel na drie (3) bestuurders wat verantwoordelikheid sou neem vir besluitneming en

Read More