CALL US NOW 051 444 6143
DONATE NOW

Gesubsidieerde Tak Van Die Jaar | Subsidised Branch Of The Year

Prestasietoekenning vir 2023 – Gesubsidieerde Tak Van Die Jaar (Noitjie Van Die Onderveld Wisseltrofee) VVA Bloemfontein

Die tak funksioneer optimaal met `n aktiewe bestuur, `n span gedrewe vrywilligers en lojale personeel wat daartoe verbind is om VVA se missie en visie uit te leef.   Die tak is `n ware ambassadeur vir die groter organisasie. VVA Bloemfontein handhaaf positiewe verhoudings met rolspelers, gemeenskapslede, vrywilligers en Hoofbestuur.

 

Achievement Award – Subsidised Branch of the Year (Noitjie Van Die Onderveld Trophy) FCIA Bloemfontein

This branch operates at its best with an active management team, a dedicated group of volunteers, and loyal staff committed to living out FCIA’s mission and vision. The branch is a true ambassador for the larger organization. FCIA Bloemfontein maintains positive relationships with stakeholders, community members, volunteers and the Executive Committee.